Văn bản mới nhất Văn bản mới nhất
Thông báo - Giấy mời Thông báo - Giấy mời
../document-library/doc Công văn V/v Tăng cường quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.
Trích yếu:

Kính gửi : - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và Thị xã.
                             
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Công văn số 316/UBND-LĐCSXH ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trực thuộc và Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thuộc địa bàn quản lý thực hiện các nội dung sau:
 
1- Các trường học tổ chức ăn trưa, bếp ăn tập thể trong trường phải đảm bảo điều kiện vệ sinh: Nguồn nước sạch, bếp ăn một chiều, điều kiện vệ sinh bếp, dụng cụ , đồ dùng chứa đựng thức ăn, điều kiện làm việc cho nhân viên bếp ăn, hệ thống nước rửa tay cho học sinh…
 
2 -Thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú phải được ký hợp đồng cung cấp từng năm học, có nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo thực phẩm sạch.
Thực hiện chế độ giao nhận thực phẩm hàng ngày tại trường, công khai, dân chủ.
Thực phẩm tươi sống phải được sử dụng hết trong ngày. Thực hiện nghiêm túc chế độ lưu nghiệm thức ăn sau 24 giờ.
Các trường học sử dụng nước uống tinh khiết cho học sinh phải có đủ hồ sơ của cơ sở cung ứng nước uống và phải được kiểm tra định kỳ chất lượng của cơ quan có chức năng (5 tháng/lần).
3- Nhân viên phục vụ trong các bếp ăn tập thể trong trường học là người lao động khoẻ mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm.
Nhân viên phục vụ được ký hợp đồng lao động từng năm học. Nhân viên phục vụ phải khám sức khoẻ định kỳ năm học/lần theo quy định và có chứng nhận về sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền (Trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên cấp).
 
4 -Các cấp quản lý giáo dục có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các trường học có lớp học bán trú. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn trong trường học.
 
 5 -Đối với các trường học có tổ chức lớp học bán trú thực hiện Hợp đồng cung cấp xuất ăn công nghiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tên đơn vị, cơ sở doanh nghiệp cung cấp xuất ăn công nghiệp cho các trường học.
(theo mẫu gửi kèm công văn này) và hồ sơ của các cơ sở, đơn vị doanh nghiệp cung cấp xuất ăn công nghiệp (bản photo) bao gồm:
 
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm
+ Kết quả xét nghiệm  vi sinh vật đối với người chế biến thực phẩm.
 
 Báo cáo và hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua:
 
Phòng Công tác học sinh – Sinh viên - Sở Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại: 043 9411232   -    Di động: 0912103377
               Thời gian nộp báo cáo trước ngày 30 tháng 01 năm 2010.

 

Kích thước: 60,0k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 178
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)