Bản in

Chuyên đề công tác thư viện trường học Tại Tiểu học Gia Thuỵ

Chuyên đề công tác thư viện trường học

Tại Tiểu học Gia Thuỵ

1. Đối với nhà trường: Công tác quản lý chỉ đạo hoạt động thư viện có hiệu quả người quản lý phải thực hiện đầy đủ các công việc sau:
* Hàng năm Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thông qua Hội nghị cán bộ công chức.
* Cán bộ thư viện xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, từng tháng. Trong quá trình xây dựng cán bộ thư viện phải dựa trên nhiệm vụ năm học chung của nhà trường, chương trình giảng dạy của giáo viên, tâm lý lứa tuổi của học sinh nhằm phục vụ tốt cho giáo dục toàn diện, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá như giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới, triển lãm trưng bầy sách mới, tranh ảnh…phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức thi kể chuyện theo sách, thi giới thiệu sách, thi nghiệp vụ thư viện…


Chuyên đề công tác thư viện trường học

Tại Tiểu học Gia Thuỵ

 
1. Đối với nhà trường: Công tác quản lý chỉ đạo hoạt động thư viện có hiệu quả người quản lý phải thực hiện đầy đủ các công việc sau:
* Hàng năm Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thông qua Hội nghị cán bộ công chức.
* Cán bộ thư viện xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, từng tháng. Trong quá trình xây dựng cán bộ thư viện phải dựa trên nhiệm vụ năm học chung của nhà trường, chương trình giảng dạy của giáo viên, tâm lý lứa tuổi của học sinh nhằm phục vụ tốt cho giáo dục toàn diện, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá như giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới, triển lãm trưng bầy sách mới, tranh ảnh…phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức thi kể chuyện theo sách, thi giới thiệu sách, thi nghiệp vụ thư viện…
* Hoạt động thư viện phối hợp với mạng lưới các cộng tác viên trong giáo viên, trong học sinh, Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội nhằm giúp tổ công tác hoạt động khai thác, phát triển phong trào đọc sách báo, đồng thời phối hợp với các đơn vị khác ngoài nhà trường dể nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiêu quả hoạt động thư viện.
* Chỉ đạo cán bộ thư viện thường xuyên đầu tư mua sắm theo kế hoạch ngân sách của trường giành cho hoạt động thư viện, bổ sung tăng đầu sách, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động thư viện. Thông qua hệ thống sổ sách (sổ cho thuê mượn sách của giáo viên và học sinh) có kế hoạch quản lý chặt chẽ bảo quản, đóng tập, bọc, tu sửa thường xuyên để đảm bảo mỹ thuật và sử dụng thuận tiện, lâu dài. Có kế hoạch kiểm kê, thanh lý những sách, tài liệu rách, nát, nội dung thay đổi hoặc đã hết hạn sử dụng.
* Hàng tháng Hiệu trưởng nhà trường kiểm tra kế hoạch hoạt động thư viện, đánh giá các công việc hoàn thành, duyệt kế hoạch triển khai trong tháng tới.
2.Đối với Phòng giáo dục- Đào tạo:
* Chỉ đạo các trường thành lập tổ công tác thư viện.
* Chỉ đạo các trường xếp vào TKB mỗi tuần 01 tiết đọc sách tại Thư viện (với tất cả các lớp học mô hình 2 buổi/ ngày, các khối khác xếp lịch mượn sách). Đưa nội dung giới thiệu sách mỗi tháng một lần vào giờ chào cờ đầu tuần. 
* Những điểm mới trong chỉ đạo năm học 2010-2011:
- Nâng cao chất lượng đọc sách theo chủ điểm, thời lượng 50% số buổi vào thư viện.
- Hướng dẫn HS biết ghi chép lại các thông tin hay, biết viết thu hoach những nội dung cảm nhận sâu sắc.
- Tạo góc chơi linh hoạt trong thư viện cho một số HS năng khiếu.
- Thành lập tủ sách giao lưu với cộng đồng và đơn vị bạn.
* Hàng năm tổ chức các hoạt dộng giao lưu học tập kinh nghiệm, cử nhân viên, cán bộ nắm vững nghiệp vụ có trách nhiệm hướng dẫn các trường còn yếu.
* Đầu năm học duyệt giao chỉ tiêu cho các trường theo trình tự sau:
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đầu tư ngân sách cho thư viện căn cứ vào tổng ngân sách Nhà nước cấp chi cho sự nghiệp giáo dục.
- Đăng ký mức thi đua danh hiệu thư viện.
- Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường PGD duyệt mức ngân sách cần đầu tư cho thư viện, danh hiệu thi đua cần đạt.
- PGD chỉ đạo mỗi năm nhà trường đầu tư trọng điểm một số loại sách như năm học 2009-2010 tăng cường đầu tư tủ sách Pháp luật; năm học 2010-2011 tăng cường đầu tư sách về Thăng Long- Hà Nội.
- Căn cứ vào việc đăng ký đầu tư và danh hiệu thi đua PGD-ĐT lập kế hoạch trình HĐND, UBND Quận để có kế hoạch điều tiết kinh phí cho các đơn vị khó khăn, ưu tiên các đơn vị đạt Chuẩn Quốc gia, đăng ký danh hiệu thư viện Đạt chuẩn, Tiên tiến và Tiên tiến Xuất sắc.
- Cuối năm học: Thành lập đoàn kiểm tra thi đua hoạt động thư viện trường học. Xét đơn vị nào đủ tiêu chuẩn đạt các danh hiệu Thành phố khen, tiến hành lập hồ sơ báo cáo Sở giáo dục về kiểm tra xét và công nhận.
* Ngoài các công việc chỉ đạo có tính định kỳ, PGD-ĐT còn nắm bắt kịp thời chỉ đạo của SGD-ĐT về hướng dẫn hoạt động thư viện trường học trong đó có nội dung tổ chức hội thi: “Cán bộ, giáo viên thư viện giỏi”. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo PGD-ĐT quận Long Biên triển khai hướng dẫn tới tất cả các trường Tiểu học, THCS, lập kế hoạch chỉ đạo các trường THCS tham gia hội thi “Cán bộ, giáo viên thư viện giỏi”. Tại hội thi các cán bộ, giáo viên thư viện giỏi thể hiện rất am hiểu về hoạt động thư viện, trách nhiệm, nhiệt tình với tổ công tác thư viện của trường, qua hội thi thấy rõ sự nghiêm túc trong công tác chỉ đạo hoạt động thư viện của Hiệu trưởng, thấy được hoạt động thư viện tốt có tác dụng rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng dạy - học. tại Hội thi cấp Thành phố đều đạt kết quả cao: Giải Xuất sắc cấp Thành phố, Giải Xuất sắc hoặc giải Nhất cấp Quốc gia.
* Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:  xây dựng Thư viện Đạt chuẩn và Tiên tiến rất cần người làm công tác thư viện có nghiệp vụ chuyên môn. Hàng năm nắm bắt kịp thời chỉ đạo của SGD-ĐT về kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, cán bộ làm công tác thư viện. PGD chỉ đạo các trường tạo điều kiện để họ được học các lớp tập huấn , đồng thời yêu cầu các trường lưu giữ đầy đủ các văn bản, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo về hoạt động thư viện.
                                                                 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Tin mới nhất Tin mới nhất