Bản in

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI, HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010-2011

Năm học 2010-2011 với chủ đề "Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", Tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực" cuộc vận động " Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo", Ngành GD&ĐT quận Long Biên đã quán triệt các nội dung trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nhằm thực hiện tốt các yêu cầu trong Hội thi GVG công tác phát hiện và bồi dưỡng HSG.


 

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI,  HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2010-2011
 
Năm học 2010-2011 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” cuộc vận động “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo”, Ngành GD&ĐT quận Long Biên đã quán triệt các nội dung trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nhằm thực hiện tốt các yêu cầu trong Hội thi GVG công tác phát hiện và bồi dưỡng HSG.
        Hội thi GVG năm nay nhằm động viên toàn thể giáo viên giảng dạy hưởng ứng tích cực phong trào đổi mới PPDH, đổi mới cách đánh giá, trao đổi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện tốt ứng dụng CNTT, tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực trong việc sử dụng hiệu quả thiêt bị, ĐDDH, khuyến khích tinh thần sáng tạo, làm ĐDDH phục vụ thiết thực cho việc giảng dạy và học tập bộ môn. Phát hiện và bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi bộ môn, làm nòng cốt cho việc xây dựng đội ngũ giáo viên. Thông qua Hội thi tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, xây dựng “ Trường học thân thiên , học sinh tích cực”, quá trình tổ chức chấm thi đảm bảo công khai, công bằng, khách quan trong đánh giá và lựa chọn.
Tải BC tại đây
Tin mới nhất Tin mới nhất