Chào mừng bạn đến cổng thông tin Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Long Biên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 
Địa chỉ: Tầng 4, Khu liên cơ quan UBND Quận Long Biên, số 3 Vạn Hạnh, khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 
Điện thoại: 
04.38779199; 
Email: pgd@longbien.edu.vn