Chào mừng bạn đến cổng thông tin Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Long Biên

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang

Điện thoại riêng: 0942044256

Lê Mạnh Hùng
Lê Mạnh Hùng

Điện thoại riêng: 0846865888

Chu Thị Bích Ngọc
Chu Thị Bích Ngọc

Điện thoại riêng: 0976401584

Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Mùi

Điện thoại riêng: 0984300179

Nguyễn Đà Giang
Nguyễn Đà Giang

Ngày sinh: 20/11/1976

Điện thoại riêng: 0904968868

Phụ trách môn Tiếng Anh
Đặng Trần Anh
Đặng Trần Anh

Ngày sinh: 10/10/1975

Điện thoại riêng: 0913095405

Phụ trách môn Thể Dục
Nguyễn Hoàn Cẩm
Nguyễn Hoàn Cẩm

Ngày sinh: 6/1/1984

Điện thoại riêng: 0989736171

Phụ trách môn Văn
Ngô Quốc Anh
Ngô Quốc Anh

Ngày sinh: 25/4/1977

Điện thoại riêng: 0977672085

Phụ trách môn Tiểu học-TN
Nguyễn Thị Hải Huệ
Nguyễn Thị Hải Huệ

Ngày sinh: 15/6/1978

Điện thoại riêng: 0987080852

Phụ trách CNTT
Âu Thị Hằng
Âu Thị Hằng

Ngày sinh: 12/5/1961

Điện thoại riêng: 0986986648

Kế toán

CT Công đoàn

Nguyễn Văn Sẵn
Nguyễn Văn Sẵn

Ngày sinh: 24/11/1967

Điện thoại riêng: 0912784755

P. Trưởng phòng - Mầm Non

Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân

Ngày sinh: 5/12/1983

Điện thoại riêng: 0973035658

Phụ trách bậc Mầm non

Nhân viên

Lê Thị Hải Yến
Lê Thị Hải Yến

Ngày sinh: 26/5/1978

Điện thoại riêng: 01288044129

Văn phòng

Trưởng Phòng

Đào Thị Hoa
Đào Thị Hoa

Ngày sinh: 7/10/1976

Điện thoại riêng: 0973055555

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 
Địa chỉ: Tầng 4, Khu liên cơ quan UBND Quận Long Biên, số 3 Vạn Hạnh, khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội 
Điện thoại:
04.38779199;
Email: pgd@longbien.edu.vn