Chào mừng bạn đến cổng thông tin Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Long Biên

Có 55 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh Trung học thành phố Hà Nội 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tp-kh-thi-khkt-21-22-06122021_16h59p06_signed_08122021.pdf
File thứ 2: phu-luc-ii_cac-mau-phieu_08122021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 08-12-2021
2 Hướng dẫn liên ngành phương án xử lý F0,1,2 trong trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong-dan-lien-nganh-phuong-an-phong-chong-dich-covid-khi-co-f012-trong-truong_06122021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 06-12-2021
3 Triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-trien-khai-song-va-may-tinh_chunglh-05-11-2021_18h04p46-08112021_15h35_09112021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 09-11-2021
4 Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong-dan-lien-nganh-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19_05112021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 05-11-2021
5 Hướng dẫn liên ngành về công tá phòng,chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3668-hdln-sgddt-yt27102021_11h37p57_signed_29102021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 29-10-2021
6 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-to-chuc-phong-trao-td-dac-biet_20102021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 20-10-2021
7 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 17 của Sở GD&ĐT Hà Nội về thực hiện phòng chống COVID19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2656-kh-sgddt24072021_13h58p40_signed_24072021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 24-07-2021
8 Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình phức tạp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-phong-chong-covid-19-theo-chi-dao-cua-ubnd-tp_cuongnt-13-07-2021_10h40_19072021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 19-07-2021
9 Hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2500-sgd-gdpt09072021_13h49p34_signed_19072021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 19-07-2021
10 Hướng dẫn phụ huynh HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: phhs_dangky_tracuutttuyensinh_22062021.docx
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 22-06-2021
11 Hướng dẫn coi thi và lịch thi vào 10 THPT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2020-hd_coi_thi_va_lich_thi_07062021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 07-06-2021
12 Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào 10 THPT trong tình hình dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2010-hd_tuyen_sinh_covid-19_07062021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 07-06-2021
13 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng chống COVID-19 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong-dan-lien-nganh-phong-chong-covid-19-trong-ky-thi-vao-10-thpt-nam-hoc-2021_03062021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 03-06-2021
14 Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01-ke-hoach-hoat-dong-he-2021_cuongnt-27-05-2021_17h15p382805-2021_14h17p11_sig_02062021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 02-06-2021
15 Kế hoạch đánh giá kết quả triển khai thi hành điều 12 Luật Thủ đô
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: sua-doi-luat-thu-do-suachunglh-28-05-2021-08h50p1831052021_09h-36p30_signed_02062021.pdf
 Văn bản của Sở GDĐT Hà Nội 02-06-2021
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích