Chào mừng bạn đến cổng thông tin Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Long Biên

Có 118 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05-hd-trien-khai-phong-trao-thi-dua-cac-cuoc-van-dong-nh21-22_20102021.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 20-10-2021
2 Kế hoạch thực hiện đổi mới cấp THCS năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 34-kh-thuc-hien-diem-moi-nh21-22-cap-thcs_20102021.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 20-10-2021
3 Kế hoạch kiểm tra trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh364-kiem-tra-truong-hoc-nh-2021-2022_20102021.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 20-10-2021
4 Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 19-kh-to-chuc-hoat-dong-he-cho-hs-nam-2021_signed_24062021.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 24-06-2021
5 Kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TB%20956%20QULB%20ket%20luan%20BTQU%20ve%20cong%20tac%20phong%20chong%20dich%20Covid%2019_1_signed.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 14-02-2020
6 Kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: KH_05_To%20chuc%20van%20dong%20ung%20ho%20quy%20Vi%20bien%20dao%20Viet%20Nam%202020.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 13-02-2020
7 Công văn tăng cường vệ sinh môi trường tại trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: c%C3%B4ng%20v%C4%83n%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20c%C3%A1c%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20h%E1%BB%8Dc%20ng%C3%A0y%2012_2_2020.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 13-02-2020
8 Kế hoạch phòng chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV của Sở GD&ĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 356-KH-SGD.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 06-02-2020
9 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống viêm đường hô hấp cấp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CT01_signed.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 03-02-2020
10 Bài tuyên truyền phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp - NCoV
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv%20318(1).pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 03-02-2020
11 Kế hoach thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 35-kh-thuc-hien-ngiem-vu-cntt-nh19-20.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 07-10-2019
12 Quyết định dạy thêm trong nhà trường năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: new-doc-2019-09-27-16_42_13-20190927164433.pdf
File thứ 2: danh-sach.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 01-10-2019
13 Kế hoạch bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 30%20kh%20tuyen%20truyen%20GD%20bao%20ve%20moi%20truong-%20ung%20pho%20bien%20doi%20khi%20hau.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 20-09-2019
14 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống....trong công tác học sinh sinh viên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 31%20KH%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20HSSV%20GDTC%20YTTH%202019-2020.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 20-09-2019
15 Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, dịch vụ đưa đón học sinh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv1476%20tang%20cuong%20cong%20tac%20AN-ATTH-dua%20don%20HS.pdf
 Văn bản của Phòng GD&ĐT 11-09-2019
12345678

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích